mjp_2475.jpg

Konkurs "Pamiątki mają głos"

Przedmiotem konkursu jest odnalezienie w otoczeniu przedmiotów związanych z historią swojej miejscowości i opowiedzenie ich historii w formie prezentacji. Prace mogą być tworzone indywidualnie lub grupowo przy pomocy nauczycieli. Promowane będą: innowacyjność, jakość działań, nowatorskie formy pracy, kreatywność. Komisję konkursową będą stanowili przedstawiciele: muzeum, fundacji, partnera prywatnego BZ WBK i przedstawiciela lokalnej organizacji pozarządowej pielęgnującej dziedzictwo miasta. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone i zaprezentowane na multimedialnej wystawie w każdym z miast uczestniczących w projekcie MALS. Najciekawsze zdjęcia zostaną wydrukowane i powieszone na wystawach sklepowych 5 miast.
Konkurs umożliwia promowanie wiedzy na temat historii lokalnej, pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu, poznanie społeczności lokalnej, integrację międzypokoleniową podczas zbierania materiałów do prezentacji, naukę pozyskiwania sojuszników dla swoich działań w najbliższym otoczeniu.
Wierzymy, że poszukiwania, wywiady i przygotowanie prezentacji pozwolą Wam zrozumieć historię poprzez zaangażowanie i utożsamienie się z nią.

Najciekawsze prace:

 

Pomnik_Tadeusza_Kosciuszki_w_Lodzi.jpg

 

Partner Strategiczny Projektu bzwbk.png

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. logo-fio.jpg