MOBILNY AKTYWATOR LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Witamy w MALS!

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest edukacja obywatelska oparta o historię Państwa Polskiego i zagadnienia związane z niepodległością. Wydarzenia historyczne, na których tle pokaujemy postawy patriotyczne i obywatelskie sprzed stu lat, będą łącznikiem z dniem dzisiejszym i pretekstem do debat i działań edukacyjnych i społecznych pokazujących czym dziś dla młodego pokolenia jest patriotyzm oraz jakimi sposobami można budować społeczeństwo obywatelskiego w lokalnych społecznościach. W ramach projektu odwiedzimy Łódź, Kielce, Kraków, Trzemeszno i Sulejówek.

Co robimy?

Duży nacisk w projekcie położony jest na budowanie lokalnej tożsamości: poznawanie historii miejscowości i regionu, budowanie relacji poprzez odszukiwanie pamiątek i miejsc związanych z rodzinnym miastem, gry, warsztaty, spotkania, wystawy, zadania konkursowe i udział w debacie oxfordzkiej. Zadania i działania projektowe maką również na celu zainteresowanie młodzieży rozwojem własnego miasta, dzielnicy, sąsiedztwa i rolą partycypacji społecznej w decyzjach podejmowanych przez lokalny samorząd.

LIVESTREAMING

Live streaming video to połączenie on-line, które daje możliwość uczestniczenia w spotkaniu na żywo z zaproszoną osobą. Do udziału w spotkaniu z Krzysztofem Jaraczewskim, dyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i wnukiem Marszałka, zaprosiliśmy szkoły gimnazjalne, licea oraz Internautów w całej Polsce.

więcej >>

KURSY MOOC

W ramach projektu powstał cykl otwartych kursów internetowych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej dotyczących zagadnień historycznych i obywatelskich. Krótkie filmiki poświęcone były tematom 1.Legioniści i społecznicy, 2. Jak Solidarność rozsadziła system totalitarny, 3. Młody obywatel w działaniu. 

więcej >>

WARSZTATY

biernacka_lekcja2_2755_0.JPGNasz program edukacyjny składa się z czterech warsztatów opartych na sprawdzonych programach naszych edukatorek. Przekazujemy wiedzę o historii niepodległości, współczesnym patriotyzmie i obywatelskości. Mobilni edukatorzy odwiedzili w ramach projektu kilkadziesiąt szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów i przeprowadzili warsztaty z ponad tysiącem uczestników!

więcej >>

KONKURS

maciejowka_mjp_1201_0.jpgZnajdź w swoim otoczeniu przedmioty związane z historią Twojej miejscowości i opowiedz o nich w formie prezentacji. Promowane będą: innowacyjność, jakość działań, nowatorskie formy pracy, kreatywność. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone i zaprezentowane na multimedialnej wystawie w mieście. Najciekawsze zdjęcia zostaną wydrukowanei powieszone na wystawach sklepowych 5 miast.

więcej >>

MULTIMEDIA

multi.jpgPlatforma EDU powstała, aby wesprzeć przekazywanie wiedzy w zakresie edukacji patriotycznej i historycznej za pomocą nowoczesnych środków przekazu w sposób prosty i przystępny. Znajdują się na niej multimedialne gry: puzzle i domino historyczne. Udostępnione na stronie aplikacje multimedialne zapewniają świetną zabawę i łączą przyjemne z pożytecznym, mogą również służyć w urozmaicaniu lekcji historii w szkołach.

więcej >>

SPOTKANIA

P1000468.JPGW każdym z miast projektowych odbywało się spotkanie młodzieży z Krzysztofem Jaraczewskim - wnukiem Józefa Piłsudskiego oraz z lokalnym historykiem. Młodzież słuchała osobistych opowieści o dziadku Piłsudskim, o rodzinnym przekazie związanym z kultem Piłsudskiego, o babci Aleksandrze Piłsudskiej, o budowie Muzeum Marszałka w Sulejówku, a także zadawała pytania.

więcej >>

DEBATA

10480177_800820759978573_1010943735806837868_n_4.jpgW debacie oksfordzkiej zabronione jest obrażanie i wyśmiewanie mówców strony przeciwnej, polega na trafnym argumentowaniu i słuchaniu argumentów drugiej strony. Debata kształtuje umiejętność dyskutowania, prezentowania i argumentowania swoich poglądów na dany temat z zachowaniem szacunku dla rozmówcy.

więcej >>

 

LIDERZY EUROPY

10941261_770577359689325_1231365022_n_0.jpgLiderzy Europy to strategiczna gra edukacyjna dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Gra promuje przedsiębiorczość oraz wiedzę z zakresu historii, obywatelstwa oraz ekonomii. W ramach naszego projektu rozgrywamy Liderów na trzech etapach: szkolnym, międzyszkolnym oraz finał.

więcej >>

Partnerzy projektu

 

Partner Strategiczny Projektu
Bank Zachodni WBK

 

logoWBK.jpg

 Miasto Sulejówek

   sulejowek.jpg

Łódzki Urząd Wojewódzki

dzki.urzd.wojewdzki.jpg

 Miasto Kielce

   kielce.jpg

Centrum Młodzieży                       
im.Henryka Jordana w Krakowie

centrumjordana.png 

 Fundacja Aktywne Trzemeszno

   Fundacja Aktywne Trzemeszno

Klub Nauczyciela Historii

KNH_0.pngKlub zrzesza nauczycieli historii z całej Polski. Wspiera nauczycieli w rozwoju własnych zainteresowań historycznych i pasji pedagogicznej poprzez organizacje spotkań, warsztatów i konkursów oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz merytorycznych. W ramach projetku MALS odbyły się spotkania z nauczycielami we wszystkich miastach projektowych.

więcej >>

 

Partner strategiczny projektu:                                                                                                    bzwbk.png

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. logo-fio.jpg