Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego została założona w 1994 roku przez córki Marszałka Józefa Piłsudskiego – Wandę Piłsudską i Jadwigę Jaraczewską z domu Piłsudską, które wraz z rodzinami powróciły do Polski z uchodźctwa w Londynie jesienią 1990, w chwili kiedy Polska zaczęła odzyskiwać swoją suwerenność.

Rodzinie towarzyszyła – na początku nie do końca jeszcze sprecyzowana, ale z czasem coraz wyraźniejsza – idea powołania w Sulejówku, w domu w którym w latach 1923-26 Marszałek żył i pracował w otoczeniu rodziny i bliskich – Muzeum.

W związku z tym Wanda Piłsudska i Jadwiga Jaraczewska wraz z mężem Andrzejem oraz dziećmi – Joanną i Krzysztofem, postanowili rozpocząć starania o odzyskanie Dworku zwanego przez jego mieszkańców „Milusinem”.

Po II wojnie światowej Dworek w 1947 roku został przejęty przez wojsko „ludowe”, które wywiozło pamiątki po Piłsudskim w nieznanym kierunku i ślad po nich zaginął. Do 1956 roku Dworek pozostawał do dyspozycji ambasadora ZSRR, po czym przejęła go gmina Sulejówek i przekształciła w przedszkole.

W 1989 roku, staraniem Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka, Dworek Milusin oraz otaczający go teren został wpisany do rejestru zabytków.

Aby nadać instytucjonalne ramy działaniom na rzecz odzyskania Dworku oraz sprowadzenia wywiezionych z Polski po wybuchu II wojny światowej i znajdujących się w Anglii pamiątek po Józefie Piłsudskim, postanowiono założyć Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego, którą powołano do życia 22 września 1994.

Fundatorkami Fundacji zostały Wanda Piłsudska i Jadwiga Jaraczewska.

Od tego momentu Fundacja przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka prowadziła starania o odzyskanie Dworku Milusin i sąsiadującego z nim „Drewniaka” (domu letniego, w którym mieszkała Aleksandra Szczerbińska, po mężu Piłsudska, z córkami przed powstaniem Dworku) oraz utworzenie Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Po kilku latach starań, dzięki determinacji rodziny i ludziom dobrej woli udało się wreszcie odzyskać Dworek, który położony był na terenie należącym przed wojną do Aleksandry Szczerbińskiej. 10 listopada 2000 władze miasta Sulejówek przekazały Fundacji historyczny Dworek, a z czasem także „Drewniak”.

 

Partner Strategiczny Projektu bzwbk.png