barwy3.jpg

Barwy nieobojętne

Zapraszamy na warsztaty dla licealistów. Wychodząc od osobistego doświadczenia młodzieży zamierzamy zastanowić się nad wartościami i znaczeniami, jakie wiążą się dla niej z „barwami nieobojętnymi”. W tym celu sięgniemy zarówno do historii, jak również spróbujemy ukazać zróżnicowane funkcjonowanie symboli narodowych we współczesnej kulturze. Wykorzystując jako inspirację dzieła sztuki związane z wybraną tematyką oraz zdjęcia z manifestacji, parad, pikiet i meczów piłkarskich, stworzymy uczniom sposobność podjęcia własnych działań twórczych związanych z tą ciekawą i trudną tematyką, a także zachęcimy ją do czynnego udziału w sprawach publicznych.

Jak używamy dzisiaj symboli narodowych? Jakie mają one dla nas znaczenie i z jakimi wartościami się wiążą? Projekt Barwy Nieobojętne ma zachęcić młodzież do refleksji, rozmowy i udzielenia własnych odpowiedzi na te pytania.

Obejrzyj film o warsztatach >>

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

formularz_zgloszeniowy_szkoly.pdf

program-teatralny.jpg

Pies i wilk

Czym jest program teatralny „Pies i wilk, czyli o niepodległości dla najmłodszych”?

W ramach projektu proponujemy zajęcia łączące elementy spektaklu lalkowego i interaktywnych warsztatów, które przedstawią pojęcie niepodległości w sposób ciekawy i zrozumiały dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia są przygotowane w formie "teatru w walizce" i przeznaczone do prezentowania w salach szkolnych i świetlicach. W czasie warsztatów, realizowanych przez profesjonalny zespół złożony z aktora i doświadczonej animatorki, wykorzystujemy nowoczesne techniki teatralne, jak również metody pedagogiki zabawy. Nasi mali widzowie są czynnie angażowani w przebieg spektaklu oraz towarzyszących mu warsztatów. Pozwala im to poznać nowe pojęcia nie tylko w sensie intelektualnym, ale i „doświadczyć” ich fizycznie oraz emocjonalnie.

Co pies i wilk mają wspólnego z niepodległością?

Osią spektaklu i warsztatów jest adaptacja bajki o psie i wilku autorstwa Jeana de La Fontaine’a, przeniesiona na grunt literatury polskiej przez Adama Mickiewicza. Pies i wilk, bohaterowie krótkich scenek, pokazują  dwie różne postawy wobec wolności, a ich przygody i dialogi wprowadzają dzieci w świat takich pojęć jak: wolność, podległość i niepodległość. Lalki, wykonane przez scenografa teatralnego i ożywiane przez aktora, wzbudzają żywe emocje naszych małych widzów, dzięki czemu chętnie angażują się oni w proponowane przez animatora działania warsztatowe.

Obejrzyj film o warsztatach >>

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

formularz_zgloszeniowy_szkoly.pdf

rozegraj.jpg

Rozegraj Miasto

Warsztaty orzeznaczone są dla uczniów klasy III gimnazjum i klas licealnych. Zajęcia oparte są o grę planszową, będącą doskonałym materiałem edukacyjnym. Jej celem jest pobudzenie postaw obywatelskich i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.Głównym założeniem twórców jest przekazanie podstawowych informacji o konsultacjach społecznych, a także zachęcenie
do uczestniczenia w procesach konsultacyjnych związanych ze sprawami ważnymi dla mieszkańców. Metoda gry pozwala na aktywne poznawanie technik prowadzenia konsultacji społecznych. Uczniowie wcielają się w przedstawicieli różnych grup interesów, ucząc się negocjowania swoich stanowisk i osiągania optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Dowiadują się, w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji, formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum.

Przeczytaj i warsztatach >>

Obejrzyj film o warsztatach >>

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

formularz_zgloszeniowy_szkoly.pdf

mieszkancy.jpg

Mieszkańcy spod jedenastki

W ramach warsztatów dzieci z klas I-III będą korzystać ze strony internetowej udostępnionej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego, dzięki której poznają podstawowe zagadnienia z zakresu wychowania patriotycznego i historii Polski w sposób atrakcyjny i zrozumiały, przy użyciu treści zgodnych z podstawą programową i nowych mediów. Zabawy poruszą tematykę: 1. emocji – dzieci - po obejrzeniu filmu animowanego - będą odgadywały jakie emocje przeżywali bohaterowie; 2. zabytków – dzieci umieszczają na mapie Polski najważniejsze budowle – zabytki, po czym razem edukatorem omawiają każdy z zabytków. 3.  Edukacja przyrodnicza - dzieci umieszczają logo parków narodowych w odpowiednich miejscach na mapie. Po wykonaniu tego ćwiczenia edukator przechodzi do rozmowy o parkach: po co powstają, jakie gatunki są pod ochroną, jak się zachować w parku narodowym. 4. Zawody – uczeń klas I-III musi wiedzieć, jaką rolę odgrywa praca w życiu człowieka i jaką pracę wykonują przedstawiciele różnych zawodów. Dzieci odpowiadają na pytanie, kim by chciały zostać w przyszłości. 5. Świętowanie świąt narodowych. Dzieci rozmawiają o radosnym świętowaniu. Uczymy dzieci, że zarówno Święto Odzyskania Niepodległości, jak Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja to święta radosne, sprzyjające organizowaniu zabaw, festynów i manifestowaniu radości.

Obejrzyj film Mieszkańcy spod jedenastki >>

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

formularz_zgloszeniowy_szkoly.pdf

 

 

Partner Strategiczny Projektu bzwbk.png

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. logo-fio.jpg